تبلیغات
چارکلمه حرف حساب - کلیتی درباره ی بصیرت (قسمت اول)
شنبه 9 مرداد 1389

کلیتی درباره ی بصیرت (قسمت اول)

   نوشته شده توسط: سجاد قبادی    

به نام او
هرگاه که می خواهیم درباره ی بصیرت بنویسیم ، بشنویم یا ببینیم ، به تفکراتی قطبی شده و جهتمند برمیخوریم که هرکدام به نحوی مارا از اصل هدف این موضوع و پیام ورای آن باز می دارد.
1.اولین تفکر در این زمینه متعلق به اصول گرایان است و در آن شاهد آن هستیم که طیف اصول گرای تاحدی  عامی ما بصیرت نابی که رهبر انقلاب در آن به دنبال شناخت هرچه بیشتر دشمن اصلی (که همانا صهیونیزم مدرن است) بود را تا حد دعواهای سطح پایین و کودکانه ی با اصلاح طلبان و یافتن مقصود آنان تنزل می دهند و از اصل هدف که حمله به ریشه های این شجره ی نامیمون بین المللی است غافل می مانند . و باید گفت که اینچنین کم دقتی و عدم تدبر کافی در سخنان رهبر معظم انقلاب از سوی دوستان بسیار ناراحت کننده و مایه ی تاسف است.
 

2. تفکر دوم در باب بصیرت مطروحه در محافل این روزها مربوط به برخی اصلاح طلبان است که هنوز نیم نگاهی هم به سخنان رهبر دارند از همان نیز تفسیر جالبی دارند که در واقع سخن ناحقی است که با شرایط اخیر همخوانی ظاهری جالبی دارد که نشان دهنده ی هوشمندی آنان در بهره گیری از فضای غبار آلود و متلاطم یکساله اخیر در تفسیر به رای کردن سخنان رهبر است . در این رویکرد که تا حدودی عامیانه نیز هست دوستان معتقدند بصیرت مورد اشاره در بیانات حضرت آقا در بین قشر ولایت مدار تبدیل به چوب و چماق در دستشان می شود و در تجمعات غیر قانونی به ظاهراصلاح طلبان بر سرشان فرود می آید. که این دیدگاه صرفا به عنوان یک دیدگاه رایج مورد بررسی قرار گرفت.
این مطلب ادامه دارد.........  

برچسب ها: بحث روز ، دریافت ذهنی ،