تبلیغات
چارکلمه حرف حساب - حرف حساب خورشید خمین بخش 2
چهارشنبه 31 شهریور 1389

حرف حساب خورشید خمین بخش 2

   نوشته شده توسط: سجاد قبادی    

عوام و خواص از دیدگاه امام خمینى(ره):

در تنظیم مطالب عوام و خواص هم به این شیوه تحقیق و گردآورى صورت گرفته است. عوام و خواص در قلمرو مسائل سیاسى اسلام و انقلاب اسلامى از دیدگاه امام یك عنوان عام و كلى است كه با توجه به برخى از شاخصه‏هایى كه امام در مقدمه طرح سؤال خود در پیام روحانیت (اسفند 67) ذكر كرده‏اند، بسیارى از عناوین را تحت پوشش قرار مى‏دهد و در این تحقیق با استخراج این شاخصه‏ها به آثار امام مراجعه شده است، و مطالبى كه روشنگر مقدمه سؤال امام است موضوع بندى شده و به شیوه نقلى تحلیلى تنظیم گردیده است و به تناسب بحث و موضوع به مطالب امام كه درباره حوادث یكصد ساله اخیر مبارزات روحانیت است اشاره شده است. ضمن آن كه از سخنرانى روشنگر و جامع مقام معظم رهبرى در موضوع عوام و خواص در تدوین و عنوان‏گذارى مطالب این جزوه بهره‏هاى فراوانى برده شده است و این بیانات مهم باعث گشودن افق جدید در برابر محققان و نویسندگان گردیده است و سؤال بى‏پاسخ و مسكوت مانده حضرت امام هم براساس دیدگاه‏هاى امام تفسیر و تحلیل گردیده است.

       فصل دوم: خواص حق‏

تعریف (توصیف)

برخى از واژه‏ها و اصطلاحات سیاسى در آثار حضرت امام تعریف دقیق و مشخصى از آن‏ها ارائه شده است ولى برخى از عناوین و اصطلاحات را مى‏توان با مراجعه به آثار امام در موضوعات مختلف و با استفاده از برخى تركیبات و توصیفات با برداشت موضوعى یا مفهومى، تعریفى از آنها بیان نمود. از جمله این اصطلاحات واژه خواص حق در قلمرو مسائل سیاسى اجتماعى انقلاب اسلامى است كه از نظر لغوى یا اصطلاحى هیچ‏گونه تعریفى براى آن از سوى حضرت امام بیان نشده است. اما با رویكردى نو به ادبیات امام و آشنایى با كاربرد برخى از واژه‏ها و تعابیر و تركیبات ادبى و سیاسى از سوى حضرت امام درباره كسانى كه در دوران‏هاى سخت و پرفراز و نشیب انقلاب همواره در تمام عرصه‏ها حضور داشتند و زحمات طاقت‏فرساى انقلاب بر دوش آنان استوار بوده، مى‏توان تعریفى درباره «خواصِ» حق به دست آورد.

واژه‏هایى همچون:

 «رادمردان شجاع بشریت» ، «دریاى موّاج آدم‏هاى متعهد» ، «توده میلیونى و بیدار شده و متوجه مسائل و حاضر در صحنه» ، «ستون محكم انقلاب» ، «چهره‏هاى حماسه‏آفرین»  كه «جمهورى اسلامى با فداكارى‏هاى آنان تحقق یافته است» ، «هنر آفرینان، مدرسه عشق و شهادت» ، «سیراب شدگان كوثر عاشورا و منتظران وراثت صالحان»  بیانگر تعریف و توصیف خواص حق در اندیشه امام است.

البته در اندیشه سیاسى امام خواص حق به درجات و طبقات گوناگونى تقسیم مى‏شوند ابتدا؛ كلیه اقشار مختلف مردم كه در همه مراحل و شرایط مختلف انقلاب اسلامى همراه رهبرى آن در تمام صحنه‏ها حاضر بودند و از هیچ‏گونه فداكارى دریغ نورزیدند.

سپس، قشر دانشمند و تحصیل كرده متعهدِ اسلامى كه با درك صحیح از شرایط پیچیده انقلاب بدون هیچ‏گونه چشمداشتى به تنویر افكار عمومى مى‏پرداختند و در جهت اجراى دستورات و رهنمودهاى رهبرى انقلاب تلاش مى‏كردند.

سوم؛ روحانیت اصیل و متعهد است كه مشعلداران هدایت جامعه و

رهبران سیاسى معنوى انقلاب محسوب مى‏شوند و رسالتى الهى بر دوش دارند و شاید بتوان گفت كه بیشترین مطالب امام درباره خواص حق متوجه این قشر تأثیرگذار مى‏باشد.

مقام معظم رهبرى در تعریف خواصِ حق مى‏فرماید:

كسانى كه از روى فكر و فهمیدگى و آگاهى و تصمیم‏گیرى كار مى‏كنند، یك راهى را مى‏شناسند و دنبال آن حركت مى‏كنند ... یعنى كسانى كه وقتى یك عملى را انجام مى‏دهند، موضع‏گیرى مى‏كنند، راهى را انتخاب مى‏كنند از روى فكر و تحلیل است. مى‏فهمند و تصمیم مى‏گیرند ... این خواص چه كسانى هستند؟ آیا یك قشر خاصى هستند؟ خیر، در محیطى كه ما مى‏گوییم خواص؛ آدم‏هاى با سواد هم هست، آدم‏هاى بى‏سواد هم هست اما جزو خواص است.

مى‏فهمد دارد چه كار مى‏كند، از روى تصمیم‏گیرى و تشخیص عمل مى‏كند، ولو درس نخوانده، مدرسه نرفته، مدرك ندارد. اما مى‏فهمد كه قضیه چیست.

ویژگى‏ها

مؤمنانى كه داراى معرفت دینى و سیاسى هستند و تعهد آمیخته با غیرت دینى، آنان را به پاسدارى از ارزش‏هاى متعالى اسلام وامى‏دارد.

ناهنجارى‏ها و بدعت‏هاى سیاسى اجتماعى را در جامعه دینى برنمى‏تابند و همواره براى نفى ظلم و حاكمیت اسلام ناب احساس مسؤولیت مى‏كنند و استمرار رسالت انبیا در افكار و اندیشه‏هاى كفرستیزانه و تحول‏آفرین آنان تبلور یافته است.

آنان باتشخیص «صحیح» از «سقیم» و «سَره» از «ناسره» در معادلات پیچیده سیاسى و بین‏المللى، دسیسه‏هاى گوناگون دشمن و عوامل نفوذى آنان را خنثى مى‏كنند. این‏گونه افراد در اندیشه امام داراى خصوصیات و ویژگى‏هایى هستند كه مهم‏ترین آن‏ها رابراى خوانندگان محترم بیان مى‏كنیم.

1- تحلیل‏نگرى‏

بررسى دقیق و اندیشمندانه حوادث و مسائل سیاسى روز و تجزیه و تحلیل هرگونه واقعه و حادثه، رهایى از شبهه‏زدگى را در پى دارد و كسانى كه به حوادث با دقت و از روى بصیرت و بینش بنگرند، هیچ‏گاه به دام شبهات نمى‏افتند.

امام صادق (ع) مى‏فرماید:

الْعالِمُ بِزَمانِهِ لا تَهْجُمُ عَلَیْهِ اللَّوابِس

بر عالم به زمان خود، افكار آلوده و شبهات هجوم نخواهد آورد.

كسانى كه آشنایى كامل به موقعیت‏ها و وضعیت‏هاى سیاسى داشته باشند و شرایط پیچیده جامعه را از نظر تحولات سیاسى كاملًا درك كنند دچار گمراهى نمى‏گردند.

امام خمینى درباره قدرت تحلیل و بینش صحیح مادران شهید در دوران انقلاب مى‏فرماید:

یكى از این مادرها در بهشت زهرا ایستاده و صحبت كرده كه درخت آزادى محتاج به آبیارى است و خون پسر من یكى از چیزهایى است كه آبیارى مى‏كند،

ما یك چنین شیرزنانى داریم.

مادرهایى كه چهار تا بچه داشتند، سه تا بچه‏هایشان رفته بود، باز مى‏گفتند كه این هم اگر برود براى خداست.

فهم صحیح از مشكلات و سختى‏هاى انقلاب و پیامدهاى آن، مهم‏ترین ویژگى خواص حق است تا هیچ‏گاه براى دستیابى به هدف‏هاى متعالى انقلاب اسلامى دچار تردید نگردند.

یكى از مسؤولان در خاطرات خود مى‏گوید:

یكى دو ماه قبل از پیروزى انقلاب، یكى از دوستان به قم رفته بود. ایشان مى‏گفت: آن روزها، مردم پس از یك اعتصاب طولانى، داشتند مغازه‏ها را كم كم بازمى‏كردند. دیدم پیرمردى مغازه خود را باز كرده و آن جا پر از هندوانه پوسیده است، چون مدتى درِ مغازه‏اش را مثل همه بسته بود. من به قیافه، چهره و حالت كاملًا فقیرانه او نگاه كردم، در حالى كه او با خراب شدن هندوانه‏ها، تمام سرمایه خود را از دست داده بود. به ذهنم رسیده بود كه به او كمك كنم و بعد ترسیدم كه پیشنهاد كمك توهین‏آمیز باشد و تصمیم گرفتم به بهانه خرید این كمك را بكنم، لذا به داخل مغازه رفتم و گفتم: قیمت هندوانه‏ها چند؟ یكى، دو هندوانه براى ما وزن كن!.

پیر مرد نگاهى به من كرد و لبخندى زد و گفت: ما خمینى را نمى‏فروشیم!

نگاه كنید، عزت نفس، اخلاق و خودآگاهى را ببینید.

این نگرش تحلیلى صحیح و همراه با بصیرت به حوادث و رخدادها، در حماسه هشت سال دفاع مقدس هم بسیار مشاهده شده است.

حضرت امام درباره حضور حماسى و پرشكوه اقشار مختلف مردم در جبهه‏هاى جنگ مى‏فرماید:

در دنیا شاید بى‏نظیر باشد و شاید در طول تاریخ هم نظیرى برایش نتوانیم پیدا بكنیم كه بچه‏هاى كوچك و جوان‏هاى نیمسال و زن‏ها، پیر زن‏ها، نوعروس‏ها، نودامادها همه با هم در این جبهه حاضرند.

بسیارى از اوقاتى كه این جا مى‏آیند انسان تعجب مى‏كند از وضع این‏ها كه جوانش فوت شده است، جوانش شهید شده است، مى‏گوید باز هم مى‏خواهم، جوان دارم باز [در راه خدا بدهم‏] بچه كوچك را مى‏گوید این ان‏شاءالله بزرگ مى‏شود و شهید بشود.

قدرت تحلیل حوادث باعث مى‏گردد تا حقایق سیاسى اجتماعى همواره براى خواص روشن باشد. در مبارزه با استكبار جهانى بسیارى از مردم ایران نقشه‏هاى مرموز دشمن را در محاصره اقتصادى دریافته بودند؛ امام به یكى از این نگرش‏هاى تحلیلى براى رهایى از سلطه اقتصادى دشمن اشاره مى‏نماید:

همان دیروز بود، مى‏آیند مى‏گویند كه فلان رعیت در آنجایى كه هیچ فرهنگى نرفته است مى‏گوید كه ما زراعت مى‏كنیم؛ براى این كه از قید و بند اسارت آمریكا خارج بشویم.

مقام معظم رهبرى هم درباره بصیرت و بینش مبتنى بر تحلیل صحیح در دوران دفاع مقدس مى‏فرماید:

بسیارى از این رزمندگان شاید صفحات متعددى از كتاب‏هاى سیاسى را نخوانده‏اند، كشاورزان مشكین‏شهر كه به من مى‏گفتند كه ما گندم‏مان را كاشته‏ایم و آمدیم [به جنگ‏]، اهل كتاب و درس و قلم نیستند، روشن‏فكر نیستند، اما آگاهند، روشن‏فكر به معنى واقعى كلمه آن‏ها هستند، آن‏ها هستند كه مى‏دانند چرا باید فداكارى كنند.

و از این نمونه‏ها در دوران انقلاب و دفاع مقدس فراوان مشاهده شده است كه خیل عظیم ملت با بصیرت و تحلیلِ صحیح حوادث در بستر تكاملى انقلاب اسلامى رشد نموده‏اند.

2- هوشیارى (رشد سیاسى)

دشمنان كینه‏توز اسلام، سیاست‏هاى دراز مدت و پیچیده‏اى را براى مبارزه با گسترش مكتب حیاتبخش اسلام و پیشگیرى از تثبیت نظام جمهورى اسلامى طراحى كرده‏اند و به مرور زمان به شیوه‏هاى مختلف آن را به اجرا مى‏گذارند. از این رو مؤمنان خواص با تیزهوشى و درایت نقشه‏هاى دشمنان را خنثى مى‏نماید.

پیامبر گرامى اسلام (ص) مى‏فرماید

الْمُؤْمِنُ كَیِّسُ فَطِنٌ حَذِر

 

مؤمن؛ زیرك، فهمیده و محتاط است.

حضرت على علیه السلام مى‏فرماید:

مَنْ نامَ عَنْ عَدُوِّهِ انْبَهَتْهُ الْمَكایِدُ

 

هر كه از نقشه‏هاى دشمن غفلت كند، مكرها او را بیدار مى‏سازد.برچسب ها: حرف حساب ، امام ،