چهارشنبه 31 شهریور 1389

حرف حساب خورشید خمین بخش 2

   نوشته شده توسط: سجاد قبادی    

عوام و خواص از دیدگاه امام خمینى(ره):

در تنظیم مطالب عوام و خواص هم به این شیوه تحقیق و گردآورى صورت گرفته است. عوام و خواص در قلمرو مسائل سیاسى اسلام و انقلاب اسلامى از دیدگاه امام یك عنوان عام و كلى است كه با توجه به برخى از شاخصه‏هایى كه امام در مقدمه طرح سؤال خود در پیام روحانیت (اسفند 67) ذكر كرده‏اند، بسیارى از عناوین را تحت پوشش قرار مى‏دهد و در این تحقیق با استخراج این شاخصه‏ها به آثار امام مراجعه شده است، و مطالبى كه روشنگر مقدمه سؤال امام است موضوع بندى شده و به شیوه نقلى تحلیلى تنظیم گردیده است و به تناسب بحث و موضوع به مطالب امام كه درباره حوادث یكصد ساله اخیر مبارزات روحانیت است اشاره شده است. ضمن آن كه از سخنرانى روشنگر و جامع مقام معظم رهبرى در موضوع عوام و خواص در تدوین و عنوان‏گذارى مطالب این جزوه بهره‏هاى فراوانى برده شده است و این بیانات مهم باعث گشودن افق جدید در برابر محققان و نویسندگان گردیده است و سؤال بى‏پاسخ و مسكوت مانده حضرت امام هم براساس دیدگاه‏هاى امام تفسیر و تحلیل گردیده است.

       فصل دوم: خواص حق‏

تعریف (توصیف)

برخى از واژه‏ها و اصطلاحات سیاسى در آثار حضرت امام تعریف دقیق و مشخصى از آن‏ها ارائه شده است ولى برخى از عناوین و اصطلاحات را مى‏توان با مراجعه به آثار امام در موضوعات مختلف و با استفاده از برخى تركیبات و توصیفات با برداشت موضوعى یا مفهومى، تعریفى از آنها بیان نمود. از جمله این اصطلاحات واژه خواص حق در قلمرو مسائل سیاسى اجتماعى انقلاب اسلامى است كه از نظر لغوى یا اصطلاحى هیچ‏گونه تعریفى براى آن از سوى حضرت امام بیان نشده است. اما با رویكردى نو به ادبیات امام و آشنایى با كاربرد برخى از واژه‏ها و تعابیر و تركیبات ادبى و سیاسى از سوى حضرت امام درباره كسانى كه در دوران‏هاى سخت و پرفراز و نشیب انقلاب همواره در تمام عرصه‏ها حضور داشتند و زحمات طاقت‏فرساى انقلاب بر دوش آنان استوار بوده، مى‏توان تعریفى درباره «خواصِ» حق به دست آورد.

واژه‏هایى همچون:

 «رادمردان شجاع بشریت» ، «دریاى موّاج آدم‏هاى متعهد» ، «توده میلیونى و بیدار شده و متوجه مسائل و حاضر در صحنه» ، «ستون محكم انقلاب» ، «چهره‏هاى حماسه‏آفرین»  كه «جمهورى اسلامى با فداكارى‏هاى آنان تحقق یافته است» ، «هنر آفرینان، مدرسه عشق و شهادت» ، «سیراب شدگان كوثر عاشورا و منتظران وراثت صالحان»  بیانگر تعریف و توصیف خواص حق در اندیشه امام است.

البته در اندیشه سیاسى امام خواص حق به درجات و طبقات گوناگونى تقسیم مى‏شوند ابتدا؛ كلیه اقشار مختلف مردم كه در همه مراحل و شرایط مختلف انقلاب اسلامى همراه رهبرى آن در تمام صحنه‏ها حاضر بودند و از هیچ‏گونه فداكارى دریغ نورزیدند.

سپس، قشر دانشمند و تحصیل كرده متعهدِ اسلامى كه با درك صحیح از شرایط پیچیده انقلاب بدون هیچ‏گونه چشمداشتى به تنویر افكار عمومى مى‏پرداختند و در جهت اجراى دستورات و رهنمودهاى رهبرى انقلاب تلاش مى‏كردند.

سوم؛ روحانیت اصیل و متعهد است كه مشعلداران هدایت جامعه و

رهبران سیاسى معنوى انقلاب محسوب مى‏شوند و رسالتى الهى بر دوش دارند و شاید بتوان گفت كه بیشترین مطالب امام درباره خواص حق متوجه این قشر تأثیرگذار مى‏باشد.

مقام معظم رهبرى در تعریف خواصِ حق مى‏فرماید:

كسانى كه از روى فكر و فهمیدگى و آگاهى و تصمیم‏گیرى كار مى‏كنند، یك راهى را مى‏شناسند و دنبال آن حركت مى‏كنند ... یعنى كسانى كه وقتى یك عملى را انجام مى‏دهند، موضع‏گیرى مى‏كنند، راهى را انتخاب مى‏كنند از روى فكر و تحلیل است. مى‏فهمند و تصمیم مى‏گیرند ... این خواص چه كسانى هستند؟ آیا یك قشر خاصى هستند؟ خیر، در محیطى كه ما مى‏گوییم خواص؛ آدم‏هاى با سواد هم هست، آدم‏هاى بى‏سواد هم هست اما جزو خواص است.

مى‏فهمد دارد چه كار مى‏كند، از روى تصمیم‏گیرى و تشخیص عمل مى‏كند، ولو درس نخوانده، مدرسه نرفته، مدرك ندارد. اما مى‏فهمد كه قضیه چیست.

ویژگى‏ها

مؤمنانى كه داراى معرفت دینى و سیاسى هستند و تعهد آمیخته با غیرت دینى، آنان را به پاسدارى از ارزش‏هاى متعالى اسلام وامى‏دارد.

ناهنجارى‏ها و بدعت‏هاى سیاسى اجتماعى را در جامعه دینى برنمى‏تابند و همواره براى نفى ظلم و حاكمیت اسلام ناب احساس مسؤولیت مى‏كنند و استمرار رسالت انبیا در افكار و اندیشه‏هاى كفرستیزانه و تحول‏آفرین آنان تبلور یافته است.

آنان باتشخیص «صحیح» از «سقیم» و «سَره» از «ناسره» در معادلات پیچیده سیاسى و بین‏المللى، دسیسه‏هاى گوناگون دشمن و عوامل نفوذى آنان را خنثى مى‏كنند. این‏گونه افراد در اندیشه امام داراى خصوصیات و ویژگى‏هایى هستند كه مهم‏ترین آن‏ها رابراى خوانندگان محترم بیان مى‏كنیم.

1- تحلیل‏نگرى‏

بررسى دقیق و اندیشمندانه حوادث و مسائل سیاسى روز و تجزیه و تحلیل هرگونه واقعه و حادثه، رهایى از شبهه‏زدگى را در پى دارد و كسانى كه به حوادث با دقت و از روى بصیرت و بینش بنگرند، هیچ‏گاه به دام شبهات نمى‏افتند.

امام صادق (ع) مى‏فرماید:

الْعالِمُ بِزَمانِهِ لا تَهْجُمُ عَلَیْهِ اللَّوابِس

بر عالم به زمان خود، افكار آلوده و شبهات هجوم نخواهد آورد.

كسانى كه آشنایى كامل به موقعیت‏ها و وضعیت‏هاى سیاسى داشته باشند و شرایط پیچیده جامعه را از نظر تحولات سیاسى كاملًا درك كنند دچار گمراهى نمى‏گردند.

امام خمینى درباره قدرت تحلیل و بینش صحیح مادران شهید در دوران انقلاب مى‏فرماید:

یكى از این مادرها در بهشت زهرا ایستاده و صحبت كرده كه درخت آزادى محتاج به آبیارى است و خون پسر من یكى از چیزهایى است كه آبیارى مى‏كند،

ما یك چنین شیرزنانى داریم.

مادرهایى كه چهار تا بچه داشتند، سه تا بچه‏هایشان رفته بود، باز مى‏گفتند كه این هم اگر برود براى خداست.

فهم صحیح از مشكلات و سختى‏هاى انقلاب و پیامدهاى آن، مهم‏ترین ویژگى خواص حق است تا هیچ‏گاه براى دستیابى به هدف‏هاى متعالى انقلاب اسلامى دچار تردید نگردند.

یكى از مسؤولان در خاطرات خود مى‏گوید:

یكى دو ماه قبل از پیروزى انقلاب، یكى از دوستان به قم رفته بود. ایشان مى‏گفت: آن روزها، مردم پس از یك اعتصاب طولانى، داشتند مغازه‏ها را كم كم بازمى‏كردند. دیدم پیرمردى مغازه خود را باز كرده و آن جا پر از هندوانه پوسیده است، چون مدتى درِ مغازه‏اش را مثل همه بسته بود. من به قیافه، چهره و حالت كاملًا فقیرانه او نگاه كردم، در حالى كه او با خراب شدن هندوانه‏ها، تمام سرمایه خود را از دست داده بود. به ذهنم رسیده بود كه به او كمك كنم و بعد ترسیدم كه پیشنهاد كمك توهین‏آمیز باشد و تصمیم گرفتم به بهانه خرید این كمك را بكنم، لذا به داخل مغازه رفتم و گفتم: قیمت هندوانه‏ها چند؟ یكى، دو هندوانه براى ما وزن كن!.

پیر مرد نگاهى به من كرد و لبخندى زد و گفت: ما خمینى را نمى‏فروشیم!

نگاه كنید، عزت نفس، اخلاق و خودآگاهى را ببینید.

این نگرش تحلیلى صحیح و همراه با بصیرت به حوادث و رخدادها، در حماسه هشت سال دفاع مقدس هم بسیار مشاهده شده است.

حضرت امام درباره حضور حماسى و پرشكوه اقشار مختلف مردم در جبهه‏هاى جنگ مى‏فرماید:

در دنیا شاید بى‏نظیر باشد و شاید در طول تاریخ هم نظیرى برایش نتوانیم پیدا بكنیم كه بچه‏هاى كوچك و جوان‏هاى نیمسال و زن‏ها، پیر زن‏ها، نوعروس‏ها، نودامادها همه با هم در این جبهه حاضرند.

بسیارى از اوقاتى كه این جا مى‏آیند انسان تعجب مى‏كند از وضع این‏ها كه جوانش فوت شده است، جوانش شهید شده است، مى‏گوید باز هم مى‏خواهم، جوان دارم باز [در راه خدا بدهم‏] بچه كوچك را مى‏گوید این ان‏شاءالله بزرگ مى‏شود و شهید بشود.

قدرت تحلیل حوادث باعث مى‏گردد تا حقایق سیاسى اجتماعى همواره براى خواص روشن باشد. در مبارزه با استكبار جهانى بسیارى از مردم ایران نقشه‏هاى مرموز دشمن را در محاصره اقتصادى دریافته بودند؛ امام به یكى از این نگرش‏هاى تحلیلى براى رهایى از سلطه اقتصادى دشمن اشاره مى‏نماید:

همان دیروز بود، مى‏آیند مى‏گویند كه فلان رعیت در آنجایى كه هیچ فرهنگى نرفته است مى‏گوید كه ما زراعت مى‏كنیم؛ براى این كه از قید و بند اسارت آمریكا خارج بشویم.

مقام معظم رهبرى هم درباره بصیرت و بینش مبتنى بر تحلیل صحیح در دوران دفاع مقدس مى‏فرماید:

بسیارى از این رزمندگان شاید صفحات متعددى از كتاب‏هاى سیاسى را نخوانده‏اند، كشاورزان مشكین‏شهر كه به من مى‏گفتند كه ما گندم‏مان را كاشته‏ایم و آمدیم [به جنگ‏]، اهل كتاب و درس و قلم نیستند، روشن‏فكر نیستند، اما آگاهند، روشن‏فكر به معنى واقعى كلمه آن‏ها هستند، آن‏ها هستند كه مى‏دانند چرا باید فداكارى كنند.

و از این نمونه‏ها در دوران انقلاب و دفاع مقدس فراوان مشاهده شده است كه خیل عظیم ملت با بصیرت و تحلیلِ صحیح حوادث در بستر تكاملى انقلاب اسلامى رشد نموده‏اند.

2- هوشیارى (رشد سیاسى)

دشمنان كینه‏توز اسلام، سیاست‏هاى دراز مدت و پیچیده‏اى را براى مبارزه با گسترش مكتب حیاتبخش اسلام و پیشگیرى از تثبیت نظام جمهورى اسلامى طراحى كرده‏اند و به مرور زمان به شیوه‏هاى مختلف آن را به اجرا مى‏گذارند. از این رو مؤمنان خواص با تیزهوشى و درایت نقشه‏هاى دشمنان را خنثى مى‏نماید.

پیامبر گرامى اسلام (ص) مى‏فرماید

الْمُؤْمِنُ كَیِّسُ فَطِنٌ حَذِر

 

مؤمن؛ زیرك، فهمیده و محتاط است.

حضرت على علیه السلام مى‏فرماید:

مَنْ نامَ عَنْ عَدُوِّهِ انْبَهَتْهُ الْمَكایِدُ

 

هر كه از نقشه‏هاى دشمن غفلت كند، مكرها او را بیدار مى‏سازد.برچسب ها: حرف حساب ، امام ،

چهارشنبه 31 شهریور 1389

حرف حساب خورشید خمین بخش 1

   نوشته شده توسط: سجاد قبادی    

بچه ها لطفا این مطلب رو بخش به بخش بخونین و بعدش نظر بدین اونوقت من نظرات رو توی ادامه مطلب میذارم تا بحث پخته بشه!
بازم از محمد عزیز ممنون واسه این مطلب

عوام و خواص از دیدگاه امام خمینى(ره):

مقدمه‏

صحنه‏هاى عبرت‏آمیز تاریخ اسلام، همانند دیگر صحنه‏هاى تاریخ بشر، شاهدِ تلاش‏ها، پیشرفت‏ها و شكست‏ها و كاستى‏هاست. در این صحنه‏ها، دو جریان فكرى و سیاسى را مشاهده مى‏كنیم:جریان نخست، حق‏گرا، هدایتگر، دشمن‏شناس، آزاداندیش و تحول‏نگر است كه با تلاش در راه حاكمیت اسلامِ ناب و زدودن غبار بدعت و كج‏اندیشى، بر تارُك جبین تاریخ مكتب حیاتبخش اسلام مى‏درخشد. مردانى ژرف‏اندیش و عالى همت كه دیگران در پرتو تدبیر و ثمرات مبارزات آنان با سرفرازى زیسته‏اند.

جریان دیگر، بى تحرك، حق‏گریز و ساده‏اندیش است و درك صحیحى از حوادث ندارد و گاه اسیر تعلقات و شهوات دنیایى است.

این دو جریان سیاسى در بستر تاریخ از صدر اسلام تا عصر حاضر، به شكل‏ها و عناوین گوناگونى ظهور داشته‏اند.

در دوران انقلاب اسلامى، این دو جریان از دیدگاه حضرت امام‏خمینى قدس سره و مقام معظم رهبرى (مد ظله العالى) تحت عنوان عوام و خواص معرفى شده‏اند.

          رگ رگ است این آب شیرین، آب شور             در خلایق مى‏رود تا نفخ صور

نوشته حاضر، ویژگى‏ها و شاخصه‏ها و طرز تفكر این دو جریان را در دوران انقلاب و مبارزات امام، علیه رژیم ستمشاهى و پس از پیروزى انقلاب و دوران دفاع مقدس به همراه خواص باطل از دیدگاه حضرت امام در سه فصل مورد بحث قرار داده است.

فصل اول این مجموعه براى آشنایى و آمادگى خوانندگان محترم براى ورود به بحث اصلى به كلیات بحث عوام و خواص در مسائل و علوم مختلف مى‏پردازد و فصل‏هاى دیگر به عوام و خواص از دیدگاه امام اختصاص دارد.

امید است این مجموعه برادران پاسدار و نسل جدید انقلاب را هر چه بیشتر به شناختن این دو تفكر و سابقه فعالیت‏هاى عوام و خواص در دوران انقلاب آشنا سازد و در جهت حفظ دستاوردهاى انقلاب اسلامى و پیشگیرى از لغزش‏هاى سیاسى و فرهنگى رهنمون باشد. در پایان از زحمات آقاى حسین شیداییان در تدوین و همكاران ایشان حُجج اسلام آقایان مصطفى آخوندى استاد راهنماى تحقیق و مهدى عبداللهى ناظر نهایى پژوهشكده تحقیقات كه با نظرات اصلاحى ایشان متن عوام و خواص از دیدگاه امام به سامان رسیده است تقدیر و تشكر مى‏نماییم.

                        فصل اول: كلّیات‏

پیش‏درآمدى بر بحث عوام و خواص‏

قلمرو اصلى بحث این كتاب عوام و خواص در محدوده مسائل سیاسى اجتماعى اسلام و انقلاب اسلامى از دیدگاه امام خمینى قدس سره است؛ ضرورى است كه پیش از ورود به بحث اصلى، اصطلاح عوام و خواص را از جنبه‏هاى مختلف مورد بحث قرار دهیم تا قلمرو اصلى موضوع را تعیین كنیم و خوانندگان محترم با ذهنى آماده و شفاف مطالب را پیگیرى نمایند.

1- عوام و خواص در لغت و اصطلاح‏

واژه «عوام» در لغت فارسى به معنى مردم كم سواد یا بى‏سواد به كار برده مى‏شود و تركیب‏هایى مانند عوامانه، عوام‏فریبى یا عوام فهم به همین معنى استفاده مى‏گردد.

واژه «خواص» به معنى مردمان خاصّ، ضد عوام و یا برگزیدگان قوم است.كلمه «عوام» و «خواص» را به معنى فرومایگان و اشراف زادگان هم به كار مى‏برند.

در اصطلاحِ سیاسى، «عوام»، به مردم عامى یا طبقات پایین جامعه گفته مى‏شود. و گروهى را كه در تلاش براى به‏كارگیرى عوام در راه اهداف سیاسى خویش هستند «خواص» گویند.

2- عوام و خواص در استنباط معارف قرآنى‏

در فهم علوم و معارف دینى و قرآنى؛ انسان‏ها براساس مراتب درك و فهمِ مطالب عمیق دینى به دو طبقه عوام و خواص تقسیم مى‏گردند، هر چند كه در این موضوع طبقه خواص و عوام نیز داراى درجاتى هستند.

امام خمینى در تفسیر حدیث «انَّما یَعْرِفُ الْقُرآنَ مَنْ خُوطِبَ بِهِ

 درباره شناخت آیات و فهم عمیق قرآن كریم مى‏فرماید:

 «بعضى آیاتى كه مربوط به احكام ظاهریه است و مربوط به نصایح است كه همه مى‏فهمند، آنى كه «لا یَعْرِفُهُ الَّا مَنْ خُوطِبَ بِهِ» یعنى خود رسول اكرم [مى‏فهمد]؛ یعنى واسطه هم نمى‏تواند بفهمد، جبرئیل هم نتوانسته است! جبرئیل امین هم یك واسطه‏اى بوده است كه خوانده است بر حضرت ... دیگران هم كه به‏واسطه آن نورى كه از حضرت رسول صلى الله علیه و آله- در قلب- آن تعلیم نورانى كه از قلب او به قلب خواص او بوده است، به‏واسطه او فهمیده‏اند. و اما دست امثال ما و بشر عادى كوتاه است از این كه واقعاً بداند كه «هُوَ مَعَكُم» یعنى چه، چه معیّتى است این؟»

امام حسین علیه السلام مراتب فهم قرآن را چنین بیان مى‏فرماید:

كِتابُ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ عَلى‏ ارْبَعَةِ اشْیاءَ، عَلَى الْعِبارَةِ، وَالْاشارَةِ، وَاللَّطائِفِ وَالْحَقایِقِ؛ فَالْعِبارَةُ لِلْعَوامِ، وَالْاشارَةُ لِلْخَواصِ وَاللَّطائِفُ لِلْاولِیاءِ، وَالْحَقایِقُ لِلْانْبِیاء

كتاب خداوند عزیز و جلیل بر چهار چیز مستقر گشته است، بر عبارت و اشارت و لطائف و حقایق، پس عبارت قرآن براى توده مردم و اشارت آن براى خواص و لطایف آن براى اولیاى خدا و حقایق آن براى انبیاى الهى است.

امام خمینى درباره درك و فهم افراد در برداشت از آیات قرآن به نسبت و فراخور درك خویش مى‏فرماید:

 «قرآن یك سفره‏اى است كه انداخته شده است براى همه طبقات؛ یعنى یك زبانى دارد كه این زبان هم زبان عامه مردم است و هم زبان فلاسفه است و هم زبان عرفاى اصطلاحى و هم زبان اهل معرفت به حسب واقع ... عامه مردم خیلى ازش چیز مى‏فهمند این كتاب را، و خواص هم مسائل بالاتر مى‏فهمند و اخص خواص هم مسائل فوق آن را مى‏فهمند.»

3- عوام و خواص در قلمرو فقه اسلامى‏

فقهِ غنى اسلام متكفل اداره امور زندگى انسان از گهواره تا گور است و به دانشمندانى كه سال‏ها در شناخت و درك عمیق احكام الهى و مباحث فقهى تلاش مى‏كنند تا پاسخ‏گوى نیازهاى ضرورى دینى مردم باشند «فقیه» گویند. در مقابل، كسانى كه قدرت استنباط و درك مسائل و احكام فقهى‏

مربوط به زندگى خویش را ندارند؛ باید از فتاواى فقها پیروى نمایند.

حضرت امام حسن عسگرى‏علیه‏السلام ضمن برشمردن شاخصه‏هاى مطلوب یك فقیه از كسانى كه باید از فتاواى فقها پیروى كنند با لفظ «عوام» یاد فرموده است:

... فَأَمَّا مَنْ كانَ مِنَ الْفُقَهاءِ صائِناً لِنَفْسِهِ، حافِظاً لَدِینِهِ مُخالِفاً عَلى‏ هَواهُ مُطیعاً لِأَمْرِ مَوْلاهُ، فَلِلْعَوامِ أَنْ یُقَلِّدُوهُ

... امّا از میان فقیهان، شخصى كه خود نگهدار، دین دار، مخالف هوى و هوس، مطیع امر مولاى خویش باشد بر تمام مردم (غیر فقیه) واجب است كه از او تقلید كنند.

با توجه به این حدیثِ شریف و لفظ «عوام» كه مرادِ آن، كسانى هستند كه از مسائل فقهى و شرعى بى‏اطلاع هستند؛ مى‏توان عالمان و فقیهان را در قلمرو مسائل فقهى «خواص» نامید.

4- عوام و خواص در آداب دینى‏

در انجام فرائض دینى هم، مردم به چند گروه تقسیم مى‏شوند گروهى به ظواهر دستورات عمل مى‏كنند و برخى به باطن اعمال توجه دارند؛ برخى در گروه عوام مى‏گنجند و برخى در سلك خواص مى‏باشند.

1/ 4- روزه: آیت‏الله حاج میرزا جواد ملكى تبریزى قدس سره در كتاب اخلاقى و سیر سلوكِ «المراقبات» درباره روزه ماه مبارك رمضان و تقسیم‏بندى مردم؛ در این باره مى‏فرماید:

بارى، روزه بر سه گونه است:

1- روزه «عوام» كه همان پرهیز از خوردن و نوشیدن و دیگر مبطلات روزه است به‏گونه‏اى كه در كتاب‏هاى فقهى آمده است.

2- روزه «خواص» كه افزون بر پرهیزهاى یاد شده، پرهیز از گناه نیز هست؛ یعنى نگهدارى چشم و گوش و دیگر اعضا از در افتادن به گناه و ناروایى.

3- روزه «خواصِّ خواصّ» كه افزون بر پرهیزهاى یاد شده، پرهیز از هر چیزى است خواه حرام یا حلال كه ذهن و ضمیر را از خدا و یاد خدا غافل سازد.

2/ 4- نماز: درباره نماز، این معراج مؤمن و مرقات وصول به حق‏تعالى، نكات و ظرافت‏هایى نهفته است كه هر مؤمنى به قدر توانایى و وسع خویش به معارف آن دست مى‏یابد.

حضرت امام خمینى قدس سره درباره علت تألیف كتاب «آداب الصلاة» پس از تدوین «اسرار الصلاة» مى‏نویسد:

پیش از این رساله‏اى فراهم آوردم كه به قدر میسور از اسرار صلاة در آن گنجانیدم، و چون آن را با حال عامه تناسبى نیست در نظر گرفتم كه شطرى از آداب قلبیه این معراج روحانى را در سلك تحریر درآورم.

ایشان در بخش‏هاى متعدد كتاب «آداب الصلاة» كه انگیزه تألیف آن را دسترسى عوام به مباحث نماز مى‏دانند، از ورود به مباحث عمیق و دقیق خوددارى نموده‏اند و دلیل آن را چنین برمى‏شمرند:

چون این رساله بر وفق ذوق عامه نوشته مى‏شود.

امام در بحث اسرار قرائت نماز مى‏فرماید:

از براى آن چون سایر اجزاء نماز، مراتب و مقاماتى است حسب مقامات اهل عبادت و سلوك. و ما به طریق اجمال اشاره‏ایى به آن مى‏كنیم: اول، قرائت عامه است، كه اصل آن تجوید و تصحیح صورت است ...

دوم، قرائت خاصه است و آن احضار حقایق لطایف كلام الهى است در قلب به قدر قوت برهان یا كمال عرفان ...

5- عوام و خواص در اخلاق اسلامى (تقوى)

هر كس به اندازه معرفت دینى و سعى در مراقبت بر اعمال و رفتار خود، به درجه‏اى از كمال اخلاقى نایل مى‏گردد. از این رو ائمه معصومین و علماى اخلاق برخى از فضائل اخلاقى را به نسبت معرفت و شناخت دینى متصفانِ به آن فضیلت، به مراتبى تقسیم‏بندى نموده‏اند.

از میان فضائل اخلاقى «تقوى» را كه مهمترین و با ارزش‏ترین فضیلت محسوب مى‏گردد انتخاب نموده و به بیان مراتب آن مى‏پردازیم:

در كلامى منسوب به امام صادق علیه السلام مراتب تقوى به سه دسته تقسیم شده است.

1- تقواى بالله و فى الله؛ یعنى در راه خداوند و براى خداوند از هر چه غیر اوست روى گرداندن؛ و این درجه مخصوص مؤمنان خاص الخاص است:

2- تقواى من الله؛ یعنى دورى از كارهاى شبهه‏ناك و این درجه خواص جامعه اسلامى است.

3- تقواى از جهنم و عذاب؛ یعنى خوددارى از كارهاى حرام به جهت ترس از دوزخ و عذاب الهى و این درجه مردم عامى است.

امام خمینى در كتاب گران سنگ شرح چهل حدیث در بیان مراتب و درجات تقوا مى‏فرماید:

تقواى عامه از محرمات‏است؛ و خاصه از مشتهیات؛ و زاهدان ازعلاقه به‏دنیا و ....

ایشان در تفسیر مختصر آیه «یا ایُّهَا الَّذینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ ما قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ (حشر: 18) مى‏فرماید:

در همین آیه كوچك لفظاً و بسیار بزرگ معناً، احتمالاتى است سازنده، هوشیار دهنده كه به بعض آنها اشاره مى‏شود:

1- مى‏تواند خطاب به كسانى باشد كه اول مرتبه ایمان را دارند مثل ایمان عامه. در این احتمال امر به تقوا، امر به اولین مراتب آن است كه تقواى عامه است و آن پرهیز از مخالفت احكام ظاهرى الهى است ...

2- ممكن است خطاب به كسانى باشد كه ایمان را به قلب خویش رسانده‏اند ...

امر به تقوا به اینان با احتمال اول فرق‏ها دارد. این تقوا، تقواى از اعمال ناشایسته نیست؛ تقواى از توجه به غیر است، تقواى از استمداد و عبودیت غیر

حق است.

3- احتمال دیگر آن است كه خطاب به اصحاب ایمان از خواص اهل معرفت و شیفتگان مقام ربوبیت و عاشقان جمال جمیل باشد كه با چشم قلب و معرفت باطن همه موجودات را جلوه حق مى‏بینند ... به این احتمال، امر به تقوا به این طایفه از عشّاق و خواصّ، فرق‏ها با دیگران دارد و ممكن است تقوا از رؤیت كثرت باشد و شهود مرائى ورائى، تقوا از توجه به غیر باشد هر چند به‏صورت توجه به حق از خلق.

امام خمینى قدس سره «وَرَعْ» را كه عبارت از نگهدارى كامل و آخر مرتبه حفظ نفس از معاصى و مكروهات است داراى مراتب و درجاتى مى‏داند و مى‏نویسد:

وَرع عامّه اجتناب از كبائر است؛ و وَرع خاصّه اجتناب از مشتهیات است براى خوف از وقوع در محرّمات.

6- عوام و خواص در قلمرو مسائل سیاسى اسلام‏

بحث شناخت عوام‏وخواص و اندیشه و عملكرد آنان در قلمرو مسائل سیاسى اسلام از جمله مباحث دقیق و ظریفى است كه تاكنون كمتر به آن پرداخته شده است.

معیار ما در این بحث، مسائل كلى سیاسى اسلام از دیدگاه حضرت امام است كه شامل مبارزه علیه ظلم، تلاش براى تشكیل حكومت اسلامى و تحققِ اهداف آن، توجه به جامعیت اسلام و مباحث سیاسى انقلاب‏

اسلامى است. تفاوت عمده بخش‏هاى آینده با مباحث گذشته در این است كه شاخصه اصلى ما در معرفى و نقد تفكرات عوام و خواص؛ بصیرت و شناخت صحیح افراد در امور سیاسى اسلام است و تحصیلات علمى و دانش روز و یا سیره عملى و اخلاقى و تئورى‏هاى افراد ملاك و معیار نیست. چه بسا افرادى كه از علم و دانش دینى و تخصص‏هاى علمى و معرفت كامل دینى بهره چندانى نداشته باشند اما در قلمرو مسائل سیاسى اسلام و انقلاب اسلامى در زمره خواص قرار گیرند. به تعبیر جامع و علمى مى‏توان گفت نسبت عوام و خواص معارف دینى با عوام و خواص سیاسى اسلام نسبت «عموم و خصوص مِن وَجه» است.

قدر مسلّم كسانى كه بتوانند هم در معارف دینى و هم در مسائل سیاسى اسلام در گروه خواص قرار گیرند تأثیر شگرفى در جامعه اسلامى مى‏گذارند و حتى مى‏توانند رهبرى خواص را در جامعه به عهده گیرند و یا در پرتو اندیشه‏هاى متعالى آنان خواص تربیت یابند.

همان‏گونه كه حضرت امام خمینى در دوران عمر پربركت خویش با فراگیرى علم و تهذیب نفس، با سیر و سلوك و ریاضات شرعى به درجات عالى معارف دینى و قله‏هاى رفیع عرفان ناب و اصیل اسلامى دست یافت و در عرصه سیاست نیز پرچمدار قیام و مبارزه علیه ظلم و استبداد گردید و در دوران پرفراز و نشیب مبارزه و انقلاب به تربیت و رشد خواص حق پرداخت كه نتیجه آن جوشش میلیون‏ها انسان متعهدِ فداكار در عرصه‏هاى مختلف انقلاب و جمهورى اسلامى گردید.

هدف ما در این كتاب بررسى و معرفى اندیشه و عملكرد عوام و خواص در قلمرو مسائل سیاسى اسلام و انقلاب اسلامى براساس‏

دیدگاه‏هاى حضرت امام خمینى قدس سره مى‏باشد.

7- پیشینه شكل‏گیرى تفكر و عملكرد عوام و خواص‏

تفاوت و تقابل تفكر و كاركرد عوام و خواص در قلمرو مسائل سیاسى اسلام، در دوران‏هاى مختلف تاریخ اسلام به شكل‏هاى گوناگون پدیدار شده است. حضرت امام درباره شكل‏گیرى تفكر عوام و خواص در تاریخ سیاسى اسلام و موضع‏گیرى‏هاى آنان در مبارزه با ظلم به تفصیل سخن مى‏گوید:

از صدر اسلام تا كنون دو طریقه، دو خط بوده است: یكى خط، خطِ اشخاص راحت‏طلب كه تمام همّشان به این است كه یك طعمه‏اى پیدا كنند و بخورند و بخوابند و عبادت خدا هم آن‏هایى كه مسلمان بودند، مى‏كردند، اما مقدم بر هر چیزى در نظر آنها راحت‏طلبى بود.

در صدر اسلام، از این اشخاص بودند. وقتى كه حضرت سیدالشهدا- سلام‏الله علیه- مى‏خواستند مسافرت كنند به این سفر عظیم، بعضى از این‏ها نصیحت مى‏كردند كه براى چه، شما اینجا هستید، مأمونید و حاصل، بنشینید و بخورید و بخوابید و از همان‏ها بعضى قماش‏ها بودند كه اشكال هم مى‏كردند كه یك قدرت بزرگى را در مقابلش چرا یك عده كمى قیام مى‏كنند. این در طول تاریخ تا حالا بوده است. از اول نهضت اسلامى، ما شاهد اشخاصى كه به این وضع بوده‏اند، راحتى را بر هر چیزى مقدم مى‏داشته‏اند، تكلیف را این مى‏دانستند كه نمازى بخوانند و روزه‏اى بگیرند و بنشینند در منزلشان ذكرى بگویند ... این یك راهى بود كه یك دسته‏اى از مردم داشتند كه تمام آمال آنها این بود كه آدم اینجا چند

روزى كه هست، خوب استراحت بكند و بنشیند در خانه‏اش عبادت بكند. اسلام را خلاصه كرده بودند در عبادات؛ مثلًا نماز و روزه و امثال اینها. براى اسلام هم غیر از این، خیلى نه اطلاعات صحیح داشتند و نه ارزشى قائل بودند. همان باید درمنزل‏ها بنشینند و نگاه كنند و به‏دیگران اشكال كنند ....

یك دسته دیگر هم انبیاء بوده‏اند و اولیاى بزرگ. آن هم یك مكتبى بود و یك خطى بود؛ تمام عمرشان را صرف مى‏كردند در این كه با ظلم‏ها و با چیزهایى كه در ممالك دنیا واقع مى‏شود، همّشان را این‏ها صرف مى‏كردند در مقابله با این‏ها. كسى كه تاریخ انبیا را دیده باشد و تاریخ اسلام را دیده باشد و تاریخ زندگى حضرت رسول- سلام‏الله علیه- را و ائمه اطهار و اصحاب رسول الله را دیده باشد، مى‏بیند كه این‏ها از اولى كه وارد شدند در میدان و به حد بلوغ رسیدند و رسول اكرم از اولى كه این رسالت به او محول شد تا آن وقتى كه در بستر مرگ خوابیده بود یا شهادت، بین این بستر و آن بعثت، تمام فعالیت بوده است، جنگ بوده، دفاع بوده و كسى كه زندگى امیرالمؤمنین- سلام‏الله علیه- را مشاهده كند نیز [مى‏بیند] همین‏طور بوده؛ جهاد در راه خدا و جهاد در راه احكام خدا بوده است و سایر ائمه علیهم السلام البته آن كه از همه بارزتر و معروف‏تر است سیدالشهدا- سلام‏الله علیه- است. اگر وضع تفكر سیدالشهدا- سلام‏الله علیه- مثل بعضى مقدسین زمان خودش بود، آن‏ها طرحشان این بود كه بماند همان در جوار حضرت رسول- سلام‏الله علیه- و عبادت كند. اگر وضع تفكر مولا هم این‏طور بود، كربلایى پیش نمى‏آمد، یك راحت‏طلبى بود و كناره‏گیرى از جامعه و دعا و ذكر بود. لكن وضع تفكر جور دیگرى بود.

چنانچه ائمه ما علیهم السلام سازش مى‏كردند با اهل ظلم و ستم، احتراماتشان بسیار

زیاد بود، خلفا حاضر بودند كه آن‏ها را هر جور احترام مى‏خواهند بكنند كه آن‏ها دست از دعوتشان بردارند ... اگر طرز تفكر آن‏ها هم این بود، این مذهب یك مذهبى كه در مقابل ظلم در طول تاریخ واقع شده است، نبود.

این دو رشته از اول خلقت تا حالا بوده است؛ رشته تعهد به اسلام و ایستادگى در مقابل ظلم و ستم و دیكتاتورىِ قدرت‏هاى شیطانى و [رشته‏] سازش

طرح مسأله از سوى امام‏

موج توفنده انقلاب شكوهمند اسلامى به رهبرى حكیمانه و پیامبرگونه امام خمینى قدس سره و مبارزات اسلامى مردم ایران، واكنش‏هاى مختلفى را از سوى برخى از اشخاص و احزاب به دنبال داشت. برخى با درك صحیح از شرایط سیاسى با دریاى خروشان انقلاب همسو شدند. گروهى در برابر رویدادهاى انقلاب سكوت كردند و بعضى به كارشكنى پرداختند.

حضرت امام در منشور روحانیت دو طرز تفكر در حوزه‏هاى دینى را كه یكى علماى دین باور و مبارز و متعهد و دیگرى اندیشه‏هاى جمود و تحجر و جدایى دین از سیاست بود براى طلاب جوان توضیح مى‏دهد و ضمن برشمردن حوادث مختلف انقلاب و موضع‏گیرى‏هایى كه از سوى ناآگاهان‏

یا كارشكنان صورت مى‏گرفت سؤالى را فراروى محققان طرح مى‏كند:

... دیروز مقدس نماهاى بى شعور مى‏گفتند دین از سیاست جداست و مبارزه با شاه حرام است، امروز مى‏گویند مسؤولین نظام كمونیست شده‏اند! تا دیروز مشروب فروشى و فساد و فحشا و فسق و حكومت ظالمان براى ظهور امام زمان- ارواحناه فداه- را مفید و راه‏گشا مى‏دانستند امروز از این كه در گوشه‏اى خلاف شرعى كه هرگز خواست مسؤولین نیست رخ مى‏دهد، فریاد «وا اسلاما» سرمى‏دهند.

دیروز حجتیه‏اى‏ها مبارزه را حرام كرده بودند و در بحبوحه مبارزات تمام تلاش خود را نمودند تا اعتصاب چراغانى نیمه شعبان را به نفع شاه بشكنند، امروز انقلابى‏تر از انقلابیون شده‏اند! ولایتى‏هاى دیروز كه در سكوت و تحجر خود آبروى اسلام و مسلمین را ریخته‏اند و در عمل پشت پیامبر و اهل بیت عصمت و طهارت را شكسته‏اند و عنوان ولایت براى‏شان جز تكسّب و تعیّش نبوده است، امروز خود را بانى و وارث ولایت نموده و حسرت ولایت دوران شاه را مى‏خورند! راستى اتهام آمریكایى و روسى و التقاطى، اتهام حلال كردن حرام‏ها و حرام كردن حلال‏ها، اتهام كشتن زنان آبستن و حلّیت قمار و موسیقى از چه كسانى صادر مى‏شود؟! از آدم‏هاى لامذهب یا از مقدس نماهاى متحجّر و بى‏شعور؟ فریاد تحریم نبرد با دشمنان خدا و به سخره گرفتن فرهنگ شهادت و شهیدان و اظهار طعن‏ها و كنایه‏ها نسبت به مشروعیت نظام كار كیست؟ كار «عوام» یا «خواص»؟ ...

بدین‏گونه حضرت امام قدس سره براى اولین بار واژه «عوام» و «خواص» را در ادبیات سیاسى انقلاب اسلامى مطرح ساخت و اندیشمندان و دلسوزان انقلاب اسلامى را به كنكاش در طرز تفكّر، اندیشه، سوابق و عملكرد آنان فراخواند. پس از طرح این سؤال در سال 67 از سوى امام؛ در سال 75 مجدداً این مسأله از سوى مقام معظم رهبرى حضرت آیت‏ا ... خامنه‏اى (مد ظله العالى) مطرح شد و مورد بحث قرار گرفت.

شیوه تحقیق و گردآورى‏

رایج‏ترین شیوه تحقیق در آثار و اندیشه‏هاى امام براى دستیابى به مجموعه نظرات امام در یك موضوع، بیشتر به صورت جست‏جو در واژه‏هاى مشخص و مطالب صریحِ مربوط به آن موضوع صورت مى‏گیرد و مطالبى كه ارتباط مستقیم با موضوع دارد جمع‏آورى مى‏گردد و سپس عنوان‏گذارى شده و براساس سیر منطقى بحث فصل‏بندى مى‏گردد.

تبیان‏هاى مؤسسه آثار امام مانند: امر به معروف و نهى از منكر، زن در اندیشه امام خمینى، سپاه از دیدگاه امام و ... همچنین آثار موضوعى كه پژوهشكده تحقیقات اسلامى سپاه تهیه نموده است مانند: آمریكا از دیدگاه امام، ایام در نگاه امام و آزادى از دیدگاه امام و ... بر همین شیوه گردآورى شده است.

اما براى آشنایى با برخى از دیدگاه‏ها و اندیشه‏هاى امام كه عنوان آن موضوع، عام و كلى است و صریحاً مطالبى درباره آن بیان نشده و یا عنوان‏هاى خاص در موضوع مطروحه كم است، نمى‏توان به شیوه موضوعى در قالب جست‏وجوى مطالب و واژه‏ها به مجموعه دیدگاه‏هاى امام دست یافت؛ بلكه با بهره‏گیرى از شاخصه‏هاى كلى كه امام درباره آن بیان كرده و با استخراج كلید واژه‏هاى مرتبط با آن موضوع مى‏توان مطالبى‏را كه از نظر مفهومى یا مصداقى با عنوان عام و كلى مطابقت و همخوانى داشته باشد تنظیم نمود و با مجموعه دیدگاه‏هاى امام در ارتباط با موضوع مورد تحقیق آشنا شد.

به عنوان مثال: حضرت امام در سال 66 و 67 در برخى از پیام‏هاى خود به شاخصه‏هاى اسلام ناب محمدى (ص) و اسلام آمریكایى اشاراتى داشتند؛ بخش تحقیقات مؤسسه آثار امام براساس شاخصه‏هاى كلى امام به كلیه آثار مكتوب و سخنرانى‏هاى ایشان از سال 41 تا 68 مراجعه كرده‏اند و به شیوه انتزاع مفهومى و یا تعیین مصداق به تهیه و تنظیم تبیان حجیم اسلام ناب اقدام نمودند و در مقدمه این كتاب شیوه تحقیق چنین ذكر شده است:

... از آن جا كه این دو اصطلاح عمدتاً در سال‏هاى آخر عمر آن حضرت استفاده گردیده با استفاده از خصوصیات اصلى و كلى كه حضرت امام در سخنان اخیرشان در این باره به دست داده‏اند؛ ویژگى‏هاى این دو را در تمامى آثار ایشان جست جو نمودیم تا روشنگر منظور باشد.


برچسب ها: حرف حساب ، امام ،

چهارشنبه 31 شهریور 1389

دفاع مطهر

   نوشته شده توسط: سجاد قبادی    

ای جماعت جنگ یک آئینه است
هفتة تاریخ را آدینه است
لحظه‌ای از این همیشه بگذرید
اندرین آئینه خود را بنگرید
داغ بود و اشک بود و سوز بود
آه ! گویی این همه دیروز بود
اینک اما در نگاهی راز نیست
در گلویی عقدة آواز نیست
نسل‌های جاودان فانی شدند
شعرها هم آنچه می‌دانی شدند
روزگاران عجیبی آمدند
نسل‌های نانجیبی آمدند
ابتدا احساسهامان ترد بود
ابتدا اندوههامان خرد بود
رفته، رفته خنده‌ها زاری شدند
زخم‌هامان کم‌کمک کاری شدند
عقده‌ها رفتند و علّت مانده است
در گلویم حاج همت مانده است
زخمیم اما نمک بی‌فایده است
درد دارم نی‌لبک بی فایده است
عاقبت آب از سر نوحم گذشت
لشکر چنگیز از روحم گذشت
جان من پوسید در شبغاره‌ها
آه ای خمپاره‌ها، خمپاره‌ها ... !


برچسب ها: حرف حساب ،

سه شنبه 30 شهریور 1389

آیت الله روشن فکر

   نوشته شده توسط: سجاد قبادی    

خاطره ی جالب از آیت الله بروجردی

در یکی از روزهای بهار سال 1331 که نوجوانی 9ساله بودم، گروهی از طلبه‌های جوان و سیاسی از تهران عازم قم شده بودند تا با آیت‌الله بروجردی دیدار کنند. طلبه‌ی جوانی که بعدها فهمیدم نواب صفوی بود سخنان تندی ایراد می‌کرد که هیچ چیز ازآن در خاطرم نمانده است. بعدها خبردار شدم که نواب و یارانش قصد دیدار با آیت‌الله بروجردی راداشتند که ایشان آن ها را نپذیرفته بودند. از پدرم شنیدم که چند روز بعد که اصحاب آیت‌الله بروجردی، از جمله پدرم در محضر ایشان بودند، یکی ازبزرگان و از مدرسین حوزه (ظاهراپدر آیت‌الله فاضل لنکرانی، مرجع معاصر) علت این رفتار را از آقای بروجردی سوال کرده و می‌پرسد چرااین افراد را که خواهان حکومت اسلامی هستند، نپذیرفتید؟
ایشان در جواب می‌گویند: این آقایان می‌خواهند شاه را بردارند ولی امثال شما را به جای او بگذارند. شخص دیگری (ظاهرامرحوم آیت‌الله کبیر) از علمای بزرگ و فقهای برجسته بوده است می‌پرسد، مگر چه اشکالی دارد؟
آیت‌الله بروجردی درجواب می‌گویند:

اشکال بزرگ این امردراین جا است که شاه با اسلحه توپ و تفنگ به جان مردم می‌افتد،با این اسلحه می‌شود مقابله کرد ولی اگرشما به جای او نشستید،اسلحه شما ایمان وعقاید مردم است که به جان مردم می‌اندازید. با این اسلحه نمی‌توان به راحتی مقابله کرد و لذا دین و ایمان مردم به بازی گرفته می‌شود.
منبع:

دکترصادق طباطبایی - خاطرات سیاسی اجتماعی (1) - نشر عروج (وابسته به موسسه نشر و تنظیم آثار امام) -تهران 1387 صفحه 27


برچسب ها: حرف حساب ،

یکشنبه 28 شهریور 1389

کلمات قصار دکتر شریعتی به همراه عکس هایی از آن عزیز

   نوشته شده توسط: سجاد قبادی    

قبل از هرچیز از دوستم علیرضا برای گذاشتنش تو gmail buzz تشکر می کنم:


………………………………….

می خواستم زندگی کنم ، راهم را بستند
ستایش کردم ، گفتند خرافات است
عاشق شدم ، گفتند دروغ است
گریستم ، گفتند بهانه است
خندیدم ، گفتند دیوانه است
دنیا را نگه دارید ، می خواهم پیاده شوم !
دکتر علی شریعتی
***********************************************

زنده بودن را به بیداری بگذرانیم که سالها به اجبار خواهیم خفت (دکتر شریعتی)
************************************************** ******************

در عجبم از مردمی که خود زیر شلاق ظلم و ستم زندگی می کنند و بر حسینی می گریند که آزادانه زیست و آزادانه مرد.
دکتر علی شریعتی
************************************************** **********************************************

انسان مجبور نیست حقایق را بگوید ولی مجبور است چیزی را که می گوید حقیقت داشته باشد
علی شریعتی
*****************************

“خدایا چگونه زندگی کردن را به من بیاموز چگونه مردن را خود خواهم آموخت – دکتر شریعتی”
**************************************

“تهمت و دروغ را دشمن سفارش میدهد و منافق میسازد و عوام فریب پخش میکند وعامی انرا میپذیرد(دکتر علی شریعتی)”
************************************************** *****************
“خدایا شهرت منی را که میخواهم باشم قربانی منی را که: میخواهند باشم نکند * شریعتی”


“زمانی مصاحبه گری از معلم صداقت و صمیمیت دکتر علی شریعتی پرسید :
به نظر شما چه لباسی را به زن امروز بپوشانیم ؟
دکتر علی شریعتی در جواب گفتند : نمیخواهد لباسی بدوزید و بر تن زن امروز نمائید . فکر زن را اصلاح کنید او خود تصمیم میگیرد که چه لباسی برازنده اوست”


“دکتر علی شریعتی:انسان به اندازه ای که به مرحله انسان بودن نزدیک می شود ،احساس تنهایی بیشتری می کند”


“انسان عبارت است از یک تردید. یک نوسان دائمی. هر کسی یک سراسیمگی بلاتکلیف است. (دکتر شریعتی)”
************************************************** ******************

-”خداوندا من با تمام کوچکیم یک چیز از تو بیشتر دارم و آن هم خدای است که من دارم و تو نداری
دکتر شریعتی”
************************************************** **

“هر کس بد ما به خلق گوید ما چهره دل نمی خراشیم ما خوبی او به خلق گوییم تا هردو دروغ گفته باشیم (دکتر علی شریعتی)”
***********************************

“خدایا هر که را عقل دادی ، چه ندادی؟ و هر که را عقل ندادی ، چه دادی؟؟؟
دکتر شریعتی”
****************************

با شیطان هم داستان شدم تا در برابر هیچ آدمی سر تسلیم فرود نیاورم.(دکتر شریعتی
************************************************** ********************************************

هرگز از کسی که همیشه با من موافق بود ، چیزی یاد نگرفتم . . .

( دکتر علی شریعتی )برچسب ها: حرف حساب ،

شنبه 27 شهریور 1389

کمبود نرمال

   نوشته شده توسط: سجاد قبادی    

آقا چرا ما همیشه واسه حالتای خاص میایم از جمله های شاخص و تاثیر گذار استفاده می کنیم و بسته به نوع حالت خاصمون احساسمون رو منتقل می کنیم
اما یه نکته مهم اینه که تمام اینا داره یه نقطه خاص رو در یه امتداد عادی نشون میده و ما هیچ وقت اون امتداد عادی رو برای کسی تعریف نمیکنیم و این کل اصلی رو نادیده می گیریم ! و این حال عادی رو میذاریم ته دل خودمون !

کلا حس کردم این حال عادی مهجور مونده و باید بهش پرداخت اما مسئله اینه که خودمم لون کلمات خاص واسه این عادی رو پیدا نکردم!


ممنون که به گل واژه هام توجه کردین و وقت گذاشتین!

شب همگی به خیر


چهارشنبه 24 شهریور 1389

خوش ذوقی فیس بوکی!

   نوشته شده توسط: سجاد قبادی    

سلام یه بچه باحالی اینو تو فیس بوک گذاشته بود!!!
خواهشا بدون هیچ جهت گیری بخونید و بخندید!!!


قضیه لوگو پپسی که یادتونه

Pay Each Penny Saves Israel
پرداخت هر پنی اسرائیل را نجات می دهد

با روشن شدن این دشمنی آشکار و رو شدن دست لابی های صهیونیستی ، شرکت های ایرانی هم ساکت ننشسته و در حرکتی هماهنگ به تشریح نام خود پرداختند تا مشت محکمی باشد بر دهان اسراییل جنایت خوار!


پفک نمکی = پایمردی فلسطین، کابوس ناگوار ملت کینه توزیهودی.

تک ماکارون = تکنولوژی کشور متجاوز اسرائیل کارامدتر از راه ولایت نیست.

شادنوش = شکست اسرائیل دربرابر نیروی ولایتمدار شیعیان.

داماش = دندان اسرائیلو مردم ایران شکستند!!!!!

کاله = کشور اسرائیلو له میکنیم !!!!

پگاه = پاشو گمشو اسرائیل هرجایی!!!

بن ساله = بنیامین نتانیاهو، سگ اسرائیلی لندهور

اتکا = این تو کالبدت اسرائیل

دامداران = دهن این مردم دهاتی اسرائیل را، استغفرا... نزار دهنم باز شه.

چی توز = نیازی به توضیح نیست، این نام مستعاره بزرگترین دشمن اسرائیل است


برچسب ها: هرزنوشته ،

یکشنبه 21 شهریور 1389

بالاخره اتفاق افتاد!

   نوشته شده توسط: سجاد قبادی    

بالاخره از اون چیزی که میترسیدم اتفاق افتاد !!

اونم این که دوباره یه برنامه ای راه افتاد ، اونم چیزی نیست جز ترم جدید!!!!!!!

با تمام آلاخون والاخون بودن خوابگاه ، با تمام سخت بیدار شدن اول صبح!!!


.
.
.
.
.
.
بازهم بوی گند ماه مهر!!!


برچسب ها: دل نوشت کودکانه ، وقایع اتفاقیه ،

شنبه 20 شهریور 1389

رستاخیز رستاک

   نوشته شده توسط: سجاد قبادی    با سلام
دیروز اثر جالب گروه موسیقی رستاک رو دیدم که قطعاتی از موسیقی فولکلور ایران رو ، از لری و گیلکی وکردی گرفته تا بلوچی، اجرا کرده بودند که چند نکته توی این اثر -که به حق اثر فاخری هست- باعث شد که این تیترو واسشون بذارم
اول از همه این که انقدر مرد بودن که توی شرایطی که همه برای کسب شهرت به طرف موسیقی های سنتی خودمون یا موسیقی های غربی میرن اینا اومدن همت کردن و این موسیقی غنی فولکلور رو بهش بها دادن و مورد توجه قرارش دادن و در کنارش خودشونم به کل ایران معرفی کردن!
دوم انتخاب ترانه های اصیل و بسیار زیبایی بود که در میون قومیت مربوط همه اونو دوست دارند و مورد مناقشه نیست و همچنین با یه هوشمندی مثال زدنی ریتم اونهارو سریع تر کردن تا بتونن به راحتی جوونی مثل من که از این نوع موسیقی فراریه یا این که کم گوش میده و توی موسیقی دنبال سرعته رو به خودشون جذب کنن
سوم  این که نیومدن هرکدومشون یه ردای قرمز یا صورتی یا هر رنگ دیگه ای بپوشن که انگار مال زمان تیرکمون شاهن! بلکه هرکدوم یه لباس امروزی پسند پوشیدن که جدابیت کار مقامی و فولکلورشون رو بالاتر میبره و لباس خانوما هم باتوجه به برخی ملاحضات بد طراحی نشده و مناسب فضاست
چهارم این که با یه موسیقی و یه ترانه ی خالی از یه جایی مثل منطقه ی بختیاری یا بلوچستان  اونها رو به زیبایی هرچه بیشتر به بقیه مردم معرفی کردن و به مودت قومیت ها خیلی کمک کردن
پنجمین نکته استفاده از سازهای مختلف و متنوع زیادی هست به جذابیت هرچه بیشتر این اثر کمک زیادی کرده و البته اثر استفاده از ساز "قانون" رو از یاد نبرید که اجرای قطعات رو جلای بسیاری میده
آخرین نکته اینه که دوتا کرد هنرمند که خواننده های این گروه باشن با این هنرمندی این همه ترانه با تفاوتهای عجیبشون رو به این خوبی اجرا می کنن!!

در کل دیدن این کار و تبلیغ اون رو بسیار توصیه می کنم به همه دوستان

راستی این حرفا فقط برداشت شخصیم بود و اهل فن ببخشن که من اینطوری افاضه کردم!!

راستی عیدتونم مبارک!!!!!


برچسب ها: دل نوشت کودکانه ، موسیقی ،

سه شنبه 16 شهریور 1389

فقر در کلام دکتر شریعتی

   نوشته شده توسط: سجاد قبادی    

میخواهم بگویم ......
فقر همه جا سر میکشد .......
فقر ، گرسنگی نیست .....
فقر ، عریانی هم نیست ......
فقر ، گاهی زیر شمش های طلا خود را پنهان میکند .........
فقر ، چیزی را " نداشتن " است ، ولی ، آن چیز پول نیست ..... طلا و غذا نیست .......
فقر ، ذهن ها را مبتلا میکند .....
فقر ، همان گرد و خاکی است که بر کتابهای فروش نرفتهء یک کتابفروشی می نشیند ......
فقر ، تیغه های برنده ماشین بازیافت است ،‌ که روزنامه های برگشتی را خرد میکند ......
فقر ، کتیبهء سه هزار ساله ای است که روی آن یادگاری نوشته اند .....
فقر ، پوست موزی است که از پنجره یک اتومبیل به خیابان انداخته میشود .....
فقر ، همه جا سر میکشد ........
فقر ، شب را " بی غذا " سر کردن نیست ..
فقر ، روز را " بی اندیشه" سر کردن است
 ...


دکتر علی شریعتی

خواهشا نظر بدین تا بحث پخته بشه!


برچسب ها: حرف حساب ،

دوشنبه 15 شهریور 1389

بهجت روحانی!

   نوشته شده توسط: سجاد قبادی    


کتاب وزین "نفحات نفت" رو همین الان تموم کردم!!
واقعا خوشحالم و حس خوبی دارم!!!
از چند جهت خوشحالم
اول از همه این که یه مردی پیدا شد که بنویسه نه صرفا برای ما جوونا ، نه برای اینکه مارو نصیحت کنه یا به راه راست یا چپ هدایت کنه و نه حتی برای این که بگه برای حقوق خودتون بلند شین!!! بلکه برای این که با رویکرد دلسوزانه به میهن به ما خط بده برامون نوشت!!! و واقعا این طوریه این کتاب!
دوم این که نویسنده سعی نکرده بود با مصلحت اندیشی برای این و اون یا نظام مطلبی رو سربسته بگه یا نگه و همه چیزو منطبق با فهم جوون باز کرده بود! و اصلا رضا امیرخانی رو همین اخلاق جسورانش تو نوشتن معروف کرده!
سوم این که سعی نکرده یه طرف هم به قاضی بره و همه امتیازو بده دست اجنبی بلکه هردو طرفو نقد کرده!
چهارم این که اگه قرار باشه یه کتاب این حس رخوت رو تو امثال من جوون بکشه و به حرکت وادارمون همین کتابه!
پنجم این بالاخره اصلا توی اکثریت نسل اولیا و نسل دومیا یکی پیدا شد که محاسباتشو روی نیرو و انگیزه ی جوون بذاره! و بهش بها بده!
واقعا دمت گرم امیر جون جدا لذت بردم!

راستی یه عالم فکر تو ذهنمه باید برم بپزمشون و از حالت شور به شعور نظام مند تبدیلشون کنم!
دعا کنین موفق بشم !


برچسب ها: دل نوشت کودکانه ،

یکشنبه 14 شهریور 1389

قابل توجه کنکوریهایی که.....!

   نوشته شده توسط: سجاد قبادی    

سلام دوباره!
این مطلبو همین امشب تو تابناک خوندم و گذاشتم واسه تمام کنکوری هایی که با هزینه ای معادل 3-15 یا حتی 20 میلیون تومن زحمت میکشن و دانشگاه آزاد چپق تپه یا شایدم دانشگاه خوبی قبول میشن بعدشم باد به قبقب میندازن که بابا ما برای دانشگاه اومدن سختی کشیدیم و باید بهمون حال بدن و.... اخرش به همه چیز میرسن الا درس!!!!
اما برگ برنده دست کسای دیگه ایه!!!
خودتون بخونین می فهمین:
همه دانش آموزان پیش دانشگاهی یک مدرسه عشایری در استان چهارمحال و بختیاری در کنکور سراسری قبول شدند .

به گزارش واحد مرکزی خبر، رییس اداره آموزش و پرورش عشایری این استان گفت: از مجموع 23 دانش آموز پیش دانشگاهی مرکز شبانه روزی روستای دورک شهرستان اردل ، 16 نفر در رشته علوم انسانی و 7 نفر در رشته علوم تجربی در مراکز آموزش عالی پذیرفته شدند .

سعادت صادقی همچنین به راه یابی 24 دانش آموز مناطق عشایری استان به مسابقات پرورشی کشور اشاره کرد و افزود: گروه سرود و تیم ورزشی دانش آموزی عشایری استان پارسال موفق به کسب رتبه ممتاز کشوری شدند .

وی با اشاره به تحصیل 7 هزار دانش آموز عشایری در شهرستانهای کوهرنگ ، لردگان و کیار گفت: 500 مدرس در 120 آموزشگاه و 3 مرکز شبانه روزی کار آموزش این دانش اموزان را بر عهده دارد.


برچسب ها: وقایع اتفاقیه ، دل نوشت کودکانه ،

یکشنبه 14 شهریور 1389

مشهورهای بی نام و نشون! (آن 33 نفر)

   نوشته شده توسط: سجاد قبادی    

سلام یه دوستی یه مطلبی تو gmail buzz فرستاده بود خیلی باحال بود منم گفتم عینا بذارمش!

به شما قول می‌دهم که حداکثر تا دو سه سال بعد، هالیوود فیلمی با عنوان «۳۳ نفر» نمایش خواهد داد! از کجا می‌دانم؟!

خوب اگر این پست را تا آخر بخوانید، شما هم تصدیق خواهید کرد که چنین داستان شگفت‌انگیزی یا حاشیه‌های جالبش واقعا سوژه خوبی برای فیلم شدن است.

حدود یک ماه پیش، یعنی در پنجم آگوست، یک معدن در شیلی دچار حادثه شد و ریزش کرد، این معدن مس و طلا در نزدیکی سن خوزه قرار دارد. در نتیجه این حادثه ۳۳ نفر از معدنچیان گرفتار شدند. ۳۲ نفر از آنها شیلیایی بوند و یک نفر هم ‌اهل بولیوی بود.

عملیات نجات شروع شد، اما تا روز هفدهم هیچ نتیجه‌ای در برنداشت، در این زمان تیم نجات با کمال تعجب صدای ضربه‌های چکش را روی یک مته حفاری شنیدند، ساعاتی بعد وقتی مته بیرون کشیده شد، کاغذی را دیدند که روی مته چسبانده شده بود، روی کاغذ نوشته شده بود: «هر ۳۳ نفرمان در پناهگاه، خوب هستیم.» معلوم شد که معدنچی‌ها زنده و سالم در عمق ۷۰۰ متری زمین گرفتار شده‌اند.

خبر زنده بودن آنها، آنقدر مهم بود که سباستین پینه‌را -رئیس جمهور شیلی- شخصا در محل حاضر شد و نوشته را به رسانه‌ها نشان داد. بلافاصله همه شیلی این پیروزی را جشن گرفت.

معدنچیان، شانس آورده بودند که کانال‌های هوارسانی در جریان ریزش مسدود نشده بود، خوشبختانه آنها در این ۱۷ روز ذخیره کافی آب در اختیار داشتند، اما از لحاظ غذا در مضیقه بودند، و در این مدت هر کدام ۱۰ کیلوگرم وزن کرده بودند. هوای پایین گرم بود و آنها مجبور شده بودند، برهنه شوند، اما خوشبختانه نشت گازهای سمی‌ای مثل متان جان آنها را تهدید نکرده بود.

پس تیم نجات باید تا عملی کردن عملیات نهایی نجات، راه عاجلی برای زنده نگاه داشتن معدنچیانی که در عمق ۷۰۰ متری زمین گرفتار شده بودند، پیدا می‌کرد. بنابراین آنها در مرحله نخست کانال‌های باریکی حفر کردند تا از طریق آنها، غذا و تجهیزات ضروری را به پایان بفرستند. این کار هم یک هفته وقت گرفت.

وسیله فلزی‌ای به طول ۱٫۶ متر که ظاهری شبیه موشک داد، وظیفه حمل و نقل غذا در این کانال‌ها را بر عهده دارد. برای ارسال غذا، هر بار باید یک ساعت وقت صرف شود.

غذای ارسالی برای آنها در روزهای اول تنها شامل ژل‌های غذایی غنی‌شده، ویتامین، قرص‌های گلوکز و شیر غنی از پروتئین  بود، اما بعد از روز، غذای گرم هم برای آنها ارسال شد. برای معدنچیان دارو هم فرستاده می‌شود چرا که یکی از معدنچیان، مبتلا به دیابت است و دیگری ناراحتی ریوی به نام سیلیکوزیس دارد.

از طریق کانال‌های باریک ارتباطی که بعضی‌ها به آنها لقب «بند ناف» هم داده‌اند، فیبرهای نوری هم به پایین فرستاده شده‌اند تا معدنچی‌ها بتوانند ارتباط ویدئویی با دنیای خارج داشته باشند. البته آنها می‌توانند از طریق نامه هم با آشنایان خود ارتباط تماس برقرار کنند.

اشتهار و حاشیه‌های ناخواسته!
اما دردسر این ۳۳ نفر، آنها را مشهور هم کرده است، آنها دیگر جزئی از شوی واقعی تلویزیونی یا reality TV show شده‌اند. توجه همه رسانه‌ها به آنها جلب شده‌ است، طوری که شبکه ABC‌ مدتهاست که گروهی خبرنگار در بیرون معدن مستفر کرده است تا برایش گزارش روزانه ارسال کنند. مردم همه دنیا توجه زیادی به این واقعه دارند، حتی اگر در فیس‌بوک جستجو کنید، می‌توانید گروه‌های مربوط به این معدنچیان را بیابید. پاپ ببندکیت هم شخصا برای آنها دعا کرد است.

رسانه‌های دیگر هم سعی می‌کنند، با برجسته کردن حاشیه‌ها تیراژ خود را بالا ببرند. مثلا بعد از مدتی معلوم شد که یکی از معدنچیان یک فوتبالیست بازنشسته است که در جریان بازی‌های انتخابی المپیک ۱۹۸۴ لوس آنجلس تیم ملی کشورش را همراهی می‌کرده است.

اما در میان معدنچیان، یکی از آنها به نام  «یونی باریوس» بیش از همه در مرکز توجه قرار گرفته است. این توجه رسانه‌ای روی او، به دو دلیل صورت گرفته است:

باریوس ۵۰ ساله، در جوانی علاقه داشت پزشک شود و حتی بعد از عدم موفقیت این علاقه را با خواندن متون پزشکی در خود حفظ کرد. به خاطر دانش ابتدایی او از امورات پزشکی، خیلی از کارهای پزشکی مربوط به گروه به او سپرده شده است. مثلا او بود که اعضای گروه را واکسن زد و همچنین اوست که نمونه خون از معدنچیان می‌گیرد تا برای آزمایش به بالا فرستاده شوند.

اما دلیل مهم‌تر و جالب‌تر اشتهار آقای باریوس، دردسری است که چند ماه بعد، گریبان او را بعد از نجات یافتن خواهد گرفت! قضیه از این قرار است که یک روز، وقتی همسر باریوس در محل معدن حاضر شده بود و برای نجات شوهرش دعا می‌کرد، متوجه شد، زن دیگری هم نام همسرش را زمزمه می‌کند. اینجا بود که وی فوری مطلب را پی گرفت و متوجه شد، وی معشوقه شوهرش است. این قضیه بلافاصله در روزنامه‌های تابلویید، بازتاب پیدا کرد. شاید باریوس تنها معدنچی‌ای باشد که عجله‌ای برای نجات نداشته باشد!

عملیات اصلی نجات:
برای نجات معدنچی‌ها، باید کانالی به قطر ۷۵ سانتیمتر در دل صخره‌های سخت به درازای ۷۰۰ متر حفر شود. این کار اصلا ساده نیست و با مشکلات فنی زیادی همراه است و تخمین زده می‌شود ۳ تا ۴ ماه طول بکشد. بعد از حفر شدن کانال نجات، از طریق بالابرهای هیدرولیکی که در آفریقای جنوبی تولید شده است، اعضای گروه نجات داده می‌شوند. نجات هر نفر نیم ساعت طول خواهد کشید. برای احتیاط دو پروژه نجات هم به طور موازی در حال اجرا شدن هستند.

اهمیت پزشکی این حادثه:
اما از دید پزشکی هم گرفتاری این معدنچیان جالب است. آنها بر علیه کزاز، دیفتری، آنفلوانزا و پنومونی واکسینه شده‌اند تا در این وانفسا دچار بیماری نشوند.

اما عمده خطری که آنها را دنبال می‌کند، مشکلات روانی است. در پنج نفر از معندچی‌ها، نشانه‌های افسردگی مشاهده شده است که علایم آن به صورت تغذیه ناکافی و عدم تمایل برای حضور جلوی دوربین است.

مشکل این معدنچیان را می‌توان مشابه فضانوردان در مأموریت‌های طولانی، سرنشینان زیردریایی‌ها، زندانی‌ها، دانست.

از آنجا که دانشمندان سازمان فضایی آمریکا -ناسا- در این زمینه تحقیقات زیادی کرده‌اند و صاحب تجربه هستند، از آنها تقاضا شد که کمک کنند. یک تیم چهار نفره از این دانشمندان از محل بازدید کرد و توصیه‌هایی سودمندی مثل تنظیم چرخه خواب و بیداری، انجام ورزش روزانه و مصرف ویتامین D و تنظیم وزن کرد. معدنچی‌ها باید مواظب باشند که اضافه وزن پیدا نکنند، چون کانال‌های نجات آنها بسیار باریک است و تنها ۷۵ سانتیمتر قطر دارد!

در عین حال باید اسباب سرگرمی آنها هم با MP3 پلیر، جدول و کتاب مهیا شود. جالب است بدانید که شرکت سونی تعدادی PSP در اختیار این معدنچی‌ها قرار داده است!

بررسی این حادثه از لحاظ شناخت اثرات استرس و انزوای طولانی‌مدت روی سلامت و کارکرد روانی انسان‌ها، سودمند است.برچسب ها: وقایع اتفاقیه ،

شنبه 13 شهریور 1389

درود!!!

   نوشته شده توسط: سجاد قبادی    

گفتم تو اینتر نت به این درندشتی و جذابی!! اونم از اون نوع جذابیتا! پا میشی میای تا اینجا یه کاری کنم حوصلت سر نره!

حالا اگه می خوای حوصلت سر نره:
جهت تعجیل در فرج امام گلمون 3 تا صلوات بفرست!!!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.این صلوات به درد خودت میخوره بعدی رو بلند تر!!!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. سومی رو قرا تر بفرست!!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. آخیش دمت گرم جیگرمو حال آوردی با این صلواتا!برچسب ها: دل نوشت کودکانه ،

شنبه 13 شهریور 1389

فکر توخالی!

   نوشته شده توسط: سجاد قبادی    

آقا یکی به من فکر بده !
به حالت بی وزنی فکری رسیدم!!
ذهنم خالی خالیه!!! آروم آروم!
انگار اصلا خبری نیست!!!
شایدم فشار بالای تفکر (زکی بابا منو تفکر!) باعث این قضیه شده!

در هر صورت فعلا حرفی ندارم بزنم اما به زودی پیدا میشه!!!!برچسب ها: هرز نوشته ،

تعداد کل صفحات: 2 1 2
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو